Sinds 15 oktober is het mogelijk om je opnieuw kandidaat te stellen om te investeren in meer wateropslag in samenwerking met de provincie. De provincie zoek immers partners die water nodig hebben om samen een multifunctionele waterput aan te leggen. Interesse? Stel je kandidaat voor 15 december!

Je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Leg een openwaterput aan in samenwerking met de provincie. Stel je nu kandidaat, want de tijd dringt!

Dit bericht is een herinnering omdat we graag nog eens de nadruk leggen op de oproep binnen het Provinciaal Waterputtenreglement. De provincie wil graag werk maken van wateroverlastbeheersing, binnen het integraal waterbeleid. Daarnaast wil de provincie ook private partners ondersteunen bij het uitbreiden van hun persoonlijke watervoorraad. Dit met als doel om weerbaarder te worden tegen langdurige droge periodes. Wil je dus graag je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Kan je hiervoor ondersteuning vanuit de provincie best gebruiken? Kijk dan snel of je in aanmerking komt en doe mee! Hieronder vind je alvast wat meer informatie!

 

Hoe ziet zo een waterput er precies uit?
De waterput bestaat  uit 2 delen: een spaargedeelte en een buffergedeelte. Het spaarvolume vult zich met water dat door de private partner (lees: landbouwer) gebruikt kan worden. In het buffergedeelte kan tijdens perioden van wateroverlast, water gebufferd worden. Na de periode van teveel water, loopt dit water opnieuw weg. Op deze manier wordt de overlastdreiging stroomafwaarts ingeperkt. Er wordt een buisverbinding aangelegd tussen de waterloop en de waterput om extra water naar de put te sturen of om het buffervolume te laten leeglopen. Om de put extra te vullen kan een knijpstuw in de waterloop geplaatst worden. Daar waar dit zinvol is, wordt dit vanuit de provinciale dienst waterlopen meegenomen in het project. Daarnaast wordt ook een overloopzone voorzien (= lokale verlaging van het maaiveld) tussen de waterloop en de waterput.
 
Schematischevoorstellingwaterputten26nov.png
Figuur 1: Schematische voorstelling van de waterputten die aangelegd zullen worden binnen het project.
 
 
Hoe worden de taken en kosten verdeeld?
Indien een project geselecteerd wordt, staat de provincie in voor een aantal administratieve taken, zoals het laten opmaken van een ontwerp en de bouwvergunningsaanvraag. Daarnaast neemt de provincie ook alle taken en kosten op zich met betrekking tot het bufferen van het water. Dit bevat de knijpstuw in de waterloop, de buisverbinding en het buffervolume van de put (graafwerken en grondverzet van het bovenste deel van de put). De private partner (jij als landbouwer bijvoorbeeld) moet instaan voor de financiering van het spaarvolume (graven en afvoeren van de aarde). De effectieve kostenverdeling varieert dus van project tot project. Voor het grondverzet kan de private partner kiezen om dit te laten uitvoeren door de aannemer van de provincie, of hij kan dit zelf opnemen (eventueel met een eigen grondwerker).
 
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Om in eerste fase te kijken of je mogelijk in aanmerking komt tot deelname binnen het project is het belangrijk volgende zaken te bekijken. Zo moet de waterput langs een waterloop van 2e categorie worden aangelegd, moet het perceel groot genoeg zijn (> 0,5 ha) en moet ook het afstromingsgebied van de waterloop voldoende groot zijn. Het is ook belangrijk om toestemming te hebben van de eigenaar van het perceel (indien je niet zelf de eigenaar bent natuurlijk).
Dit zijn echter niet alle criteria waaraan in de loop van het project moet worden voldaan. De volledige lijst is terug te vinden in het provinciaal reglement waterputten. Het reglement is beschikbaar op volgende site.
Indien je vragen hebt rond deze criteria, mag je ons altijd contacteren voor verdere ondersteuning en begeleiding.
 
Hoe verloopt dit project?
De intekenperiode loopt van 15 oktober tot 15 december 2020. Daarna worden alle projecten die voldoen aan de eerste uitsluitingscriteria verder bekeken door een commissie. Indien ook andere uitsluitingscriteria positief worden beoordeeld, worden voorontwerpen opgemaakt. Op basis van de uitsluitings- en beoordelingscriteria wordt uiteindelijk bepaald welke projecten tot uitvoering kunnen overgaan. De beslissing zal vallen in de loop van 2021. De uitvoering van de projecten is voorzien voor 2022.
 
Hoe stel ik me kandidaat?
Deze oproep wordt gecoördineerd vanuit de provinciale dienst waterlopen. Men moet zich kandidaat stellen via een online-invulformulier. Meer informatie omtrent het project kan ook teruggevonden worden op de website van de provincie.
Indien je vragen hebt rond het project, of je wenst begeleiding voor het invullen van het online formulier. Neem dan zeker contact op met ons! Dries Mergaert – 051 14 03 62 – dries.mergaert@inagro.be
 
Triple C als voorbeeld:
Binnen een project 2Seas: Triple C werden gelijkaardige constructies aangelegd op bestaande waterputten. Het concept wijkt hier echter iets af van dit binnen het provinciaal waterputtenreglement. Het geeft alvast wel een beeld van hoe dergelijke gecombineerde waterput er uit kan zien. Binnen dit project werden de afgelopen tijd 3 nieuwe constructies gerealiseerd. Sfeerbeelden vind je hieronder:  
 
Knijpconconstructiewaterloop26nov.jpg
Figuur 2: Voorbeeld van een knijpconstructie die wordt aangelegd in de waterloop.
Waterputtenaanduiding26nov.jpg
Figuur 3: Buisverbindingen van de waterloop die uitmondt in de waterput.
 
 
InterregTripleC26nov.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --