Quinoa, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, kan de laatste tijd op veel interesse rekenen in Europese landen. Inagro experimenteerde in 2014 op kleine schaal met quinoa. In 2015 worden op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro de teelt, de rassen en de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding onderzocht. De eerste plantjes zijn intussen al opgekomen.      

     
Eerste quinoa groeit op Inagro

Quinoa op Inagro      

De kleinschalige proef op Inagro in 2014 wees op veel potentieel. In de komende jaren plant Inagro verder in te zetten op quinoa. Momenteel zijn er geen gewasbeschermingsmiddelen erkend in de quinoateelt. Voor de onkruidbeheersing is men dus aangewezen op mechanische bestrijding. Er zijn ook nog veel vragen over de beschikbare rassen, het juiste zaaitijdstip en de bemestingsbehoefte.      

Op het proefbedrijf biologische landbouw worden een aantal van deze vragen onderzocht. Een eerste deel van de proef met 4 rassen werd op 10 april, daags na ploegen, ingezaaid. De eerste opkomst was er al na een week. Op 7 mei bevinden deze planten zich in het vierbladstadium en zijn ze net stevig genoeg om te schoffelen of om te wiedeggen. In de proef zal geëxperimenteerd worden met mechanische onkruidbestrijding volgens een intensieve en een extensieve aanpak.      

20150506_biobpr_opkomstquinoa.jpg
23/04/2015  

Het tweede deel van de proef werd op 10 april klaargelegd voor zaaien. Met dit zgn. vals zaaibed worden de oppervlakkige onkruidzaden gestimuleerd om te kiemen. Gezien de droogte, is het vals zaaibed langer dan voorzien blijven aanliggen. Op 12 mei worden deze veldjes oppervlakkig bewerkt en ingezaaid.

Quinoa, een oud gewas

Quinoa is een gewas dat al eeuwenlang geteeld wordt op de hoogvlaktes in de Andes. Door de sterke stijging in Europese consumptie dringt de vraag naar lokaal geteelde quinoa zich op. De weers- en arbeidsomstandigheden in Noordwest-Europa zijn echter niet te vergelijken met deze in Zuid-Amerika. In de afgelopen jaren zijn een aantal nieuwe quinoarassen veredeld die geschikt zijn voor onze regio. Door de grote vraag loopt de prijs momenteel sterk op en wordt de teelt van (biologische) quinoa ook in België interessant.      

quinoa9000.jpgquinoa9001.jpg

17/09/2014                                                      01/10/2014      

Weetjes over quinoa

Quinoa hoort thuis in de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Het is familie van spinazie en suikerbiet. De Nederlandse naam is gierstmelde en het lijkt ook sterk op het onkruid melde of melganzenvoet. De teelt en verwerking vertoont veel gelijkenissen met de granen waardoor quinoa soms een ‘pseudograan’ wordt genoemd. De zaadjes worden gevormd in een bloeipluim, zijn ongeveer 2 mm groot en afhankelijk van het ras kunnen ze wit, rood of zwart van kleur zijn.      

De quinoazaadjes hebben een zeer hoge voedingswaarde. Ze bevatten geen gluten, zijn eiwitrijk (ongeveer 15%) en bevatten een heel gamma aan aminozuren en mineralen. Ze zijn tegenwoordig zeer populair ter vervanging van rijst of pasta en kunnen ook, in de vorm van meel of vlokken, gebruikt worden om brood te bakken.        

Teeltverloop      

Het zaaien gebeurt in de lente, idealiter na de aanleg van een vals zaaibed. De bodem moet goed droog zijn en de nachttemperaturen moeten boven de 5°C stijgen. In de praktijk kan dit vanaf april. Een fijn zaaibed is noodzakelijk om een goede kieming te bewerkstelligen. Het oogstmoment is afhankelijk van het zaaitijdstip en ras en valt omstreeks eind augustus tot eind september. De zaden kunnen met een klassieke maaidorser geoogst worden. Bij de oogst van het zaad komen ook pluimdeeltjes en plantenresten mee. Verder is het geoogst product redelijk vochtig. Zeven en drogen zullen dus altijd noodzakelijk zijn.  Het Waalse bedrijf ‘Land, Farm & Men’ verdeelt zaaizaden in België en coördineert verwerking na oogst van zowel biologische als gangbare quinoa.      

Meer info?        

Op de Open Velddag van het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro wordt er toelichting gegeven bij de veldproeven. Deze gaat door op 17 juni (Gabriëlstraat 11, Rumbeke, start om 17u30). Een aankondiging volgt nog.      

Voor meer info over quinoa en de teeltmogelijkheden, contacteer Karel Dewaele of Veronique De Mey.      

Karel Dewaele
Afdeling biologische productie
E_karel.dewaele@inagro.be
T_051 27 32 58

 

Veronique De Mey
Afdeling energie, biomassa en innovatie
E_veronique.demey@inagro.be
T_051 27 33 90

Inagro werkt voor deze kennisontwikkeling omtrent quinoa samen met het bedrijf Land, Farm & Men, ILVO, PCG en provincie Vlaams-Brabant.