Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2014 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen. Van het rassenonderzoek wordt eveneens een overzicht van de onderzoeksresultaten over de proefjaren 2009 tot en met 2014 weergegeven.

Jaarverslag Cichorei 2014
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw