Elk jaar nemen we nieuw zaaizaad in de hand. Vaak staan we er niet bij stil welke genetische rijkdom hierin vervat zit en op welke manier dit tot stand gekomen is. Ruim 35 aanwezigen vanuit diverse schakels in de biologische keten discussieerden over dit thema tijdens de studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst’ op 11 maart.

Geslaagde studiedag biologisch uitgangsmateriaal

Biologische telers gebruiken vandaag in veel gevallen nog gangbaar veredelde rassen, al dan niet onder de vorm van biologisch zaaizaad. Een aantal zaadhuizen en onderzoekers hebben stappen gezet naar een biologische veredeling maar lopen aan tegen dilemma's. Hoe omgaan met de nieuwe evoluties in de verdeling vandaag? Blijven deze gangbare technieken verenigbaar met de biologische teeltmethode? Welke kansen en bedreigingen houden deze in, vandaag en in de toekomst? Het doel van de studienamiddag was de sector hierover te informeren en met de hele keten hierover in discussie te gaan.

De studienamiddag ging van start met een snelcursus veredelingstechnieken. Plantenfysioloog Prof. dr. Michel Haring (Universiteit Amsterdam) bracht dit complexe thema op een bevattelijke wijze dichter bij de realiteit. Vanuit veredelaarshoek gaven Maarten Vrensen (Vitalis) en Mieke Lateir (verdeler Bingenheimer Saatgut) hun visie mee. Beide veredelingsbedrijven produceren biologisch zaadgoed. Vervolgens gingen bioboeren, consumenten, beleid en omkadering, onderzoekers en veredelaars, alsook de telersverenigingen en groothandel hierover met elkaar in gesprek en bekeken ze ook hun eigen rol hierin.

In de twee laatste lezingen werden veredelingsinitiatieven in de biologische graanteelt besproken. Prof. Marjolein Visser (ULB) gaf ons de laatste evoluties mee rond samengestelde populatierassen. Ze nam ons ook mee naar het verhaal van de ‘boerenbakkers’, een gekend en erkend begrip bij onze Franse en Waalse buren. Tim Moerman, een jonge bio-ondernemer kwam in contact met boerenbakkers en raakte hierdoor geïnspireerd. Hij gelooft volop in landrassen op maat van boer, molenaar, bakker en consument, maar is er ook stellig van overtuigd dat dit enkel kan lukken als een hele keten hiermee aan de slag gaat.
Meer lezen?  
Lees hier het uitgebreide verslag op de website van Bioforum. Daar vind je ook de link naar de presentaties. 
 
Deze studiedag was mogelijk dankzij het project COBRA dat deel uitmaakt van het Core Organic II ERA-NET en financieel ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling).
www.cobra-div.eu
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie