Inagro ontwikkelde samen met POM West-Vlaanderen een handleiding voor kleinschalige houtverbranding (tot 2 MW). Het doel van de handleiding is om (potentiële) exploitanten te informeren over de goede praktijken van houtverbranding om zo de warmteproductie efficiënter te maken en de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit te beperken. 

 
Groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw kmo's en industrie

De handleiding bevat volgende onderdelen:
1. Wetgeving rond houtverbranding
2. De biomassaketel kiezen
3. Emissies reduceren
4. Onderhoud en beheer

Deze brochure kwam tot stand in het kader van de Europese Interreg IVb  NWE projecten ARBOR en TWECOM

De brochure is eveneens verkrijgbaar als hard copy en kan worden opgevraagd via onthaal@inagro.be.  groene_warmete_logo.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Luchtemissies