Op 20 februari 2015 ging de jaarlijkse studieavond witloof door. Dit jaar stond de studieavond in het teken van ergonomie en arbeidsveiligheid. Twee thema's die minder vaak aan bod komen maar daarom niet minder belangrijk zijn op land- en tuinbouwbedrijven.    

   
Geslaagde studieavond witloof in het kader van ergonomie en arbeidsveiligheid

Ergonomie      

Het is voor niemand een geheim dat werken in de tuinbouwsector vaak fysiek zwaar werk is. Op de studieavond legde Hermien Matthys van IDEWE de 4 principes van ergonomie uit, samen met mogelijke ergonomische verbeteringen en aandachtspunten die op elk tuinbouwbedrijf toepasbaar zijn, want ook ergonomie en tuinbouw kunnen hand in hand gaan. Ze demonstreerde ook enthousiast enkele technieken om het lichaam zo weinig mogelijk te belasten bij dagelijkse handelingen. Sommige van deze handelingen houden ergonomische risico’s in. Ze kunnen belastend zijn voor het lichaam omdat ze ofwel heel frequent of langdurig uitgevoerd moeten worden ofwel omdat er behoorlijk wat kracht nodig is. Afhankelijk van de handeling of houding zijn er technieken of hulpmiddelen die je kunnen helpen om een negatieve impact op korte of lange termijn te beperken. Bij taken waarbij je langdurig moet rechtstaan, bijvoorbeeld bij het intafelen of kuisen van witloof, kunnen antivermoeidheidsmatten de overbelasting van de benen verminderen. Bij repetitief werk is het belangrijk om niet steeds te ver te moeten reiken (max 35 tot 40 cm). Daarnaast dient de hoogte van de werkpost zoveel mogelijk aangepast te zijn aan de houding (rechtstaand of zittend) en de grootte van de persoon. Tot slot toonde Hermien Matthys op welke wijze je zwaardere voorwerpen (vb een kistje witloof) kan optillen zonder je rug te zwaar te belasten en hoe je deze voorwerpen best wegzet op een hoge stapel. Dit zijn tips waarmee we best altijd rekening houden in plaats van te wachten tot wanneer we reeds enige lichamelijke hinder ondervinden. Alle aanwezigen hebben een poster met de belangrijkste tips mee gekregen naar huis (zie bijlage).      

poster witloof ergonomie.jpg


Warmtecamera      

Vooraleer Stefaan Kint van Boerenbond toelichtte hoe je de arbeidsveiligheid op je bedrijf kan verbeteren, gaf Claude Vanderschelden (Inagro) een demonstratie van de warmtecamera die onlangs door Inagro aangekocht werd. Met een warmtecamera kan je veel doen. Onvoldoende geïsoleerde muren, daken, deuren… opsporen, lekken detecteren, slecht werkende koelinstallaties in beeld brengen… Maar de juiste conclusies trekken uit de beelden die je met zo’n camera kan maken is niet altijd even evident. Dat toonde Claude aan met enkele voorbeelden.


Arbeidsveiligheid     

Daarna kwam het thema arbeidsveiligheid aan bod. In 2012 kwam de land- en tuinbouw spijtig genoeg naar voren als vierde grootste risicogroep voor arbeidsongevallen. We telden 21 dodelijke arbeidsongevallen in 2012, 16 in 2013 en 6 in 2014. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de talrijke niet-dodelijke ongevallen. Die ongevallen beperken zich niet tot werknemers, want heel vaak wordt ook een gezinslid of familielid slachtoffer van een ongeval. Meer dan redenen genoeg om hier even bij stil te staan. Ongevallen zijn dikwijls het gevolg van gevaarlijke handelingen. Ongevallen vermijden kan dus door het aantal gevaarlijke handelingen zoveel mogelijk te beperken. Wie personeelsleden tewerk stelt moet zich houden aan de wet Welzijn op het Werk (1996). Wie geen personeel heeft, heeft geen verplichtingen, maar houdt voor zijn eigen veiligheid ook best rekening met deze regels.  Machines aangekocht vanaf 1995 moeten voldoen aan de machinerichtlijn. Dit houdt onder meer in dat ze een CE- en EG-attest hebben en dat je bij indienstname controleert dat alles in orde is. Verder moet je als werkgever een onthaalbeleid voor werknemers hebben. Bij indiensttreding of bij wijziging van werk moet je uitleggen wat het werk inhoudt, hoe je met een bepaalde machine moet werken, wat de risico’s zijn en hoe je die kan beperken.       


Rassen      

Als afsluiter van de studieavond werden de rassenproeven toegelicht. Door de samenwerking van de drie praktijkcentra (NPW, Inagro en APEF) en de uitwisseling van wortels van vier verschillende percelen bekomen we na twee jaar onderzoek een betrouwbaar beeld van een ras. De kenmerken die de rassen nadien op de witloofbedrijven vertonen, komen goed overeen met de bekomen resultaten in de rassenproef. Claude Vanderschelden ging dieper in op de afgelopen veldfase. Hij legde de relatie tussen de bodemeigenschappen en de wortelinhoud uit. Aan de hand van de Franse rassenlijst toonde hij aan dat een goede rassenkeuze belangrijk is. Enerzijds moet het ras aangepast zijn aan het veld waarop het zal groeien en anderzijds aan de periode waarin je de wortelen wil forceren.      

Daarna kon iedereen de kwaliteit van het witloof beoordelen op de trekbak en van enkele kroppen van dezelfde wortelpartijen die een week eerder geoogst werden. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.      

DSC02307.JPG


Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof