In het Interreg IV project EMMA werd gewerkt rond de introductie van nieuwe teelttechnieken en rond het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de groente- en aardbeienteelt. In dit kader werd een praktijkgids ontwikkeld over belangrijke thema’s in de geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien met als doel de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren.

Praktijkgids geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien beschikbaar

Deze praktijkgids bevat o.a. info rond
- Biodiversiteit en biologische bestrijding van plagen
- Beredeneerde bemesting
- Detectiemethoden in de groente- en aardbeienteelt
- Groenbedekkers als gewas: zuiverende werking die gunstig is voor de volgteelten
- Waarschuwingsmodellen voor de groenteteelt
- Mechanische onkruidbestrijding
- Netten en afdekkingsmaterialen
- Preventieve maatregelen ter voorkoming van ziekten en plagen
- Tolerante rassen in de groenteteelt: een hulpmiddel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken
- Verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
- Geïntegreerde gewasbescherming in de groente- en aardbeienteelt

Bovendien vindt u achteraan in deze gids teeltkalenders van wortel, kool, prei, boon, erwt, sla, ui, witloof en aardbei.
 
Het EMMA-project “Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeiteelt” werd uitgevoerd door FREDON NPDC, PLRN,CAR (Nord Pas-de-Calais), Inagro en PCG  in het kader van het grensoverschrijdend Interreg IV-programma Frankrijk/Wallonië/Vlaanderen met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Conseil Régional Nord Pas-de-Calais en de provincie Oost-Vlaanderen (2012-2014).