Deze brochure brengt de eigenschappen en werking van de belangrijkste grondstoffen van organische meststoffen in beeld. Deze informatie moet de gebruiker in staat stellen om de meststoffen te selecteren die op het gewenste tijdstip de gewenste nutriënten vrijstellen. Daarnaast geeft deze brochure een overzicht van de organische handelsmeststoffen die op dit moment voor handen zijn voor de biologische landbouw.

Wegwijzer organische handelsmeststoffen

De brochure kwam tot stand met de financiële steun van het CCBT.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting