Deze teeltgids omvat een eerste kennismaking met de teelt, de toepassingen en enkele economische overwegingen betreffende hennep. Hennep is een teelt die goed past in een biologische rotatie. Het gewas is zeer weinig gevoelig voor ziekten en plagen, heeft na de begingroei geen onkruidbestrijding nodig en beïnvloedt de bodemstructuur positief. Voor Vlaanderen zijn er nog geen structurele afzetmogelijkheden uitgebouwd, maar de teelt kan gebruikt worden voor tal van toepassingen en is in die zin beloftevol. Vooral de productie van zaad en vezels voor niet-textieltoepassingen hebben een potentieel in Vlaanderen. We verstaan hieronder zaad voor consumptie (geheel of als olie), vezels voor isolatie, bouwblokken, strooisel, incorporatie in plastics...

?Inleiding tot de biologische teelt van hennep

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie