Biologische veebedrijven kunnen uitsluitend voeders en grondstoffen gebruiken die op een biologische wijze zijn geproduceerd. Voederbieten kunnen hiertoe bijdragen. In deze brochure worden de teelt van voederbieten en de inpassing ervan in het rantsoen toegelicht.

Themadag Voederbieten
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie