Deze fiches bundelen alle praktijkinfo omtrent de biologische teelt van kolen, selderij en wortelen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Daarnaast geven vier fiches een overzicht van de projectresultaten van het uitgevoerde onderzoek naar plaagresistente rassen en alternatieve middelen voor plaagbestrijding in aardappelen en van de opvolging van de onkruidbestrijding in diverse akkerbouwgewassen.

Teeltfiches biologische groenteteelt en akkerbouw
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht