Een toelichtingsdocument in verband met het organische koolstofgehalte en de zuurtegraad voor MTR resultaten.

Code van goede praktijk bodembescherming - Advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad

Beschrijving
Een document die toelichting geeft in verband met organische koolstofgehalte en zuurtegraad voor MTR resultaten. MTR staat voor Mid Term Review, zijnde een grond analyse waarbij landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun wensen te ontvangen verplicht worden om de zuurtegraad (pH) en het koolstofgehalte (%C) van een aantal van zijn percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben, te bepalen.


Kostprijs
gratis
 


Voorwaarden
Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Gewasbescherming