De Award of Garden Excellence is een wereldwijde erkenning voor het unieke karakter van de tuin die in 1959 door de provincie West-Vlaanderen werd opgericht met de bedoeling het imago van de roos -in al zijn facetten- hoog te houden. De rozentuin in Kortrijk is uniek omdat het de enige Vlaamse tuin is die behoort tot het internationaal netwerk van rozen proeftuinen (tuinen waar roosselecties officieel uitgetest worden).

Ook het bij Lannoo uitgegeven nicheboek "Uitbundig bloeiende rozen" viel tijdens de Roosconventie in de prijzen en kreeg vanwege de WFRS een literaire award toegekend. Dit boek werd geschreven door de West-Vlaamse rozenveredelaar Ann Velle, in samenwerking met Philipe Debeerst.

Rozentuin[1].jpgOns land telt, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, nog een tiental gespecialiseerde rozentuinen maar het aantal professionele rozenselecteurs is herleid tot twee Vlaamse bedrijven (Velle in Oudenburg, en Vissers in Herselt).

De Kortrijkse Internationale Rozentuin, anderhalve hectare groot, is eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. Inagro, het provinciaal agentschap voor land- en tuinbouw uit Beitem staat in voor het dagdagelijkse beheer en de professionele keuring van de nieuwe rozenselecties. Het beheer op het terrein zelf wordt waargenomen door één voltijdse medewerker in de persoon van Gerdi Vandevelde. De site is vrij toegankelijk voor het grote publiek en wekt vooral in de lente en de zomer heel wat interesse.

De tuin die deel uit maakt van de parkomgeving van Kasteel 't Hooghe, levert aan de omgeving een uitzonderlijke meerwaarde en zorgt voor een groene long in een intensief bebouwde en van activiteiten gonzende stadswijk. Het Kortrijkse rosarium omvat drie delen: een didactische demonstratietuin, een proeftuin en een historisch-botanische tuin. De rozentuin is, mede onder impuls van Inagro, boven alles een natuurlijke biotoop voor het demonstreren van 400 verschillende variëteiten en 4.000 rozenplanten. De internationale onderscheiding komt dus niet uit de lucht gevallen.

Tijdens de volgende editie van de tweejaarlijkse en voor een groot publiek bestemde Rozenfeesten (28 tot 30 juni 2013) -waar traditioneel een voor België unieke internationale keuring plaats vindt en de beste "Gouden Roos" wordt bekroond- zal Steve Jones, de Amerikaanse voorzitter van de WFRS, naar Kortrijk uitgenodigd worden om een gedenkplaat te onthullen die de internationale award in de verf moet zetten.

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving