Om de 15-16 jarigen op een zo leuk mogelijke manier te sensibiliseren rond bodembescherming, proberen de werkpakketten op een ludieke manier alles te vertellen over de bodem, zijn functies en de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld. De verschillende leesniveaus, de illustraties en de activiteiten die erin voorkomen, maken deze documenten aangenaam om te ontdekken in de klas.  

 
Werkpakketten - Didactisch materiaal ter bescherming van de bodem

Er zijn 3 werkpakketten beschikbaar:

De bodem
Wat is de bodem? Hoe wordt een bodem gevormd? Welke functies vervult een bodem? Aan welke bedreigingen wordt de bodem blootgesteld?

Bodemerosie
Wat is erosie? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van erosie? Hoe kan erosie bestreden worden?

Het verlies aan organisch materiaal
Wat is organisch materiaal?  Waarvoor dient organisch materiaal? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van verlies aan organisch bodemmateriaal? Hoe kan verlies van organisch bodemmateriaal vermeden worden?

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting