Klassiek worden, naast het veldkanon, allerlei vogelverschrikkers en vlaggen op stokken gebruikt als vogelafweersysteem. In het kader van het project 'Demonstratie van milieuvriendelijke vogelafweer alternatieven voor luchtkanonnen in de land- en tuinbouw' werd de praktische inzetbaarheid van een aantal van deze systemen uitgetest.

In deze brochure vindt u een overzicht van de diverse systemen, samen met enkele bevindingen.  

Alternatieve vogelafweer in koolgewassen
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht