Goed beheerde perceelsranden en bermen; een win-win voor landbouw en milieu!

Digitale leidraad: "Bescherm de berm"

Perceelsranden, graften en bermen vormen in belangrijke mate de ecologische dooradering doorheen het agrarisch gebied. Door hun ligging direct naast akkers ondervinden ze enerzijds vaak ook een negatieve invloed als gevolg van het onoordeelkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of bemesting. Maar anderzijds worden bermvegetaties ook nog soms behandeld met herbiciden, worden ze geploegd of afgebrand. Dit vanuit de vrees dat onkruiden uit de berm zullen uitzaaien naar de akker en daar problemen veroorzaken.

Wil je te weten komen hoe je lastige onkruiden kan voorkomen en hoe je randen kunnen bijdragen aan een gezond milieu, lees dan de tips in de digitale leidraad "Bescherm de berm".

Meer info:
Pieter Verdonckt
T 051 27 33 82
E pieter.verdonckt@inagro.be

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Gewasbescherming