Met deze brochure willen we de landbouwkundige en ecologische meerwaarde van goed beheerde randen en bermen benadrukken. Hierbij hebben we het niet over gemeentelijke bermen, maar willen we focussen op de randen welke grenzen aan de akker en in beheer zijn van de landbouwer.

Brochure "Bescherm de berm - Tips voor een goed berm- en randenbeheer"

Meer info:

Dieter Depraetere
T 051 27 33 82
E dieter.depraetere@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be  
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Gewasbescherming | Water