Ecologisch ingerichte waterbekkens combineren, naast een betrouwbare en kwalitatieve wateropvang, ook andere functies zoals natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en waterbeheer.

Voor wie meer uit z’n waterbekken wil halen, is een ecologische inrichting dan ook zeker aan te raden. In deze praktijkgids vind je alvast heel wat nuttige tips.  

Praktijkgids Waterbekkens, tips bij een ecologische inrichting

Meer info:

Dieter Depraetere
T 051 27 33 82
E dieter.depraetere@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Gewasbescherming | Landbouwverbreding | Water