De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Gewasbescherming

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema gewasbescherming vermeld.

Bestellen: onthaal@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming