De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

?Proeftuin Kaderrichtlijn Water - (Bedrijfs)afvalwaterzuivering

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema (bedrijfs)afvalwaterzuivering vermeld.

Bestellen: onthaal@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen