De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft.

Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Nutriënten en Bodem

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema nutriënten en bodem vermeld.

Bestellen: onthaal@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting