Deze brochure bundelt de kennis van de N-problematiek en -bemesting bij de teelt van volleveldsgroenten over de afgelopen 15 jaar. Enkele van de thema's die toegelicht worden in deze handige praktijkbrochure zijn: nieuwe inzichten over de N-kringloop bij de teelt van prei, selder en bloemkool, optimale bodemomstandigheden en gebruik van plaatsspecifieke bemesting.

Een geïntegreerde kijk op de N-bemesting van volleveldsgroenten

Bestellen: onthaal@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht