De ervaringen met de teelttechniek van stevia zijn in Vlaanderen tot op vandaag nog zeer beperkt.
Om na te gaan hoe stevia als tropisch plantje teelttechnisch zijn ingang in Vlaanderen zou kunnen
vinden, richtte Inagro verschillende proeven in. De resultaten van deze proeven kunt u in dit verslag terugvinden.

Proefveldverslag Stevia

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen