In deze brochure gaan we nader in op de teelt en valorisatiemogelijkheden van miscanthus als alternatief landbouwgewas. De teelttechnische aspecten zoals de aanplanting, gewasbeheer en oogsttechniek worden besproken en er wordt een overzicht gegeven van de verschillende toepassingen waarvoor dit gewas gebruikt kan worden.

Groene grondstoffen: Miscanthus
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen