Theorie en praktijk voor een bredere bodemkennis en een beter bodembeheer.

Bodemkit - Laat jouw bodem spreken

De Bodem Kit is ontworpen om de landbouwer te helpen de bodem te herwaarderen, beter te leren kennen en te evalueren. De Bodem Kit brengt diverse eigenschappen aan bod die nuttig zijn voor een goed beheer van de landbouwbodem.

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting | Gewasbescherming | Water