Deze brochure geeft een overzicht van de oorzaken van veronkruiding door (ridder)zuring en stelt een aantal bestrijdingsmaatregelen voor om ridderzuring duurzaam te beheersen op een biobedrijf. De brochure werd oorspronkelijk uitgegeven door FIBL en is vertaald en aangevuld door PCBT in het kader van het ADLO-demonstratieproject 'Onkruid eruit'.

Beheersing van (ridder)zuring

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie