Deze brochure biedt inzicht in de levenscyclus van knopkruid en de belangrijkste eigenschappen die kunnen leiden tot een verhoogde knopkruiddruk. Daarnaast worden enkele mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht.

Knopkruid doorzien en beheersen

De brochure kwam tot stand met de financiële steun van het CCBT.

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie