Hernieuwbare energie en in het bijzonder energie uit biomassa heeft heel wat potenties. Het Europees beleid ondersteunt deze ontwikkelingen ten volle. Er zijn heel wat mogelijkheden binnen de land- en tuinbouw. Deze brochure besteedt aandacht aan onder meer de productie en valorisatie van bio-energie, Anaerobe vergisting en energiegrondstoffen.

Brochure 'Vergisting op boerderijschaal - techniek, grondstoffen en eindproducten'
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen