De Europese Kaderrichtlijn water heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat tegen eind 2015 het grond- en oppervlaktewater een goede kwaliteit en kwantiteit heeft. 

In deze folder zijn de uitgewerkte acties rond het thema alternatieve waterbronnen vermeld.

Proeftuin Kaderrichtlijn Water - Alternatieve waterbronnen
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Gewasbescherming | Water