Landbouwers dragen al sinds jaar en dag bij aan de streekidentiteit van een regio. Dit geldt zeker voor de regio Tielts Plateau waar nog vele boerderijen verspreid zijn in het landschap. Landbouwverbreders (hoeveproducenten, bezoekboerderijen,…) die hun deuren openzetten voor het grote publiek zijn ook de aangewezen personen om deze regionale identiteit te helpen uitdragen.

Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau

Om hen te ondersteunen in hun regionaal gastheerschap gaf Inagro de opdracht aan het Centrum Agrarische Geschiedenis om een beknopt onderzoeksdocument op te maken. Er werd bekeken in welke mate de evolutie van de landbouw en het landschap de streekidentiteit bepaalt. In het eerste deel van de studie komt de evolutie van de landbouw in de periode 1800 tot 2010 aanbod. In het tweede deel wordt het verhaal van 8 hoeves belicht.

Bestellen: onthaal@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding