Vanaf 2014 gelden enkele nieuwe regels op het gebied van gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. Met deze brochure ‘Witloof en IPM’ krijgen witlooftelers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan. De drie stadia van witloof komen aan bod: de wortelteelt, de bewaring en de forcerie. Bij elk stadium vind je als witloofteler de specifieke aandachtspunten

Witloof en IPM : Praktische leidraad voor de witlooftelers

De IPM-checklist is als apart document bij de brochure gevoegd. In de checklist staat per puntje besproken welke mogelijkheden een witloofteler heeft om hieraan te voldoen. Naast deze bespreking staan er ook verwijzingen in de checklist naar bijkomende informatie in de brochure.

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Witloof