Op weg naar een geïntegreerde teelt. Minder spuiten ... het kan !

Folder Geleide bestrijding wortelvlieg

Meer info:
Danny Callens
M 0497 51 09 80
E danny.callens@inagro.be

Bestellen: onthaal@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht