Het project Groene Grondstoffen richt zich op de kennis- en ketenontwikkeling van verschillende landbouwgewassen voor gebruik als groene grondstof. Er werd gewerkt binnen 3 verschillende luiken: vezeltoepassingen, inhoudsstoffen en energietoepassingen.

Fiches groene grondstoffen

De resultaten van dit project werden samengevat in de brochure 'Bio Based Economy Werkt'. De brochure bevat 12 fiches van de verschillende gewassen en toepassingen waarrond er werd gewerkt.

U kunt, zolang de voorraad strekt, een gedrukt exemplaar van deze brochure gratis bestellen. De verschillende fiches zijn hieronder ook te downloaden.

Hier kunt u de brochures bestellen