Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen om valse meeldauw tegen te gaan in biologische uienteelt.

Fiche VETABIO - Bestrijding van valse meeldauw in uien in de biologische teelt


Deze brochure kwam tot stand in het kader van het Interreg IV-project VETABIO met de financiële steun van de Europese Unie (EFRO), de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie