Overzicht van de verschillende soorten netten die op de markt zijn met hun belangrijkste eigenschappen en waarvoor ze kunnen ingezet worden. Tot slot wordt in de brochure ook ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren van netten.

Fiche VETABIO - Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt

Deze brochure kwam tot stand in het kader van het Interreg IV-project VETABIO met de financiële steun van de Europese Unie (EFRO), de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht