Deze brochure wil aantonen dat het mogelijk is om land- en tuinbouwbedrijven in het landschap te integreren zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en landbouwtechnische eisen van het bedrijf. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van talrijke foto's.

Brochure 'Bedrijfsintegratie' Een wisselwerking tussen land- en tuinbouwbedrijven en hun omgeving
Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie | Landbouw In Zijn Omgeving