Landbouwcentrum Granen Vlaanderen - Granen Oogst 2013.
Deze brochure bundelt de resultaten van alle graanproeven wintergerst, wintertarwe en triticale) in Vlaanderen. Tevens worden richtlijnen geformuleerd voor de praktijk over alle teelttechnische aspecten.

Brochure LCG - Granen Oogst 2013

Deze brochure is gratis voor LCG-leden.
Niet leden kunnen de brochure tegen betaling verkrijgen bij Inagro.

 

Meer info bij lies.willaert@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw