Inagro en de Provincie West-Vlaanderen willen docenten, gidsen en bezoekboerderijen een tool aanreiken om de Vlaamse landbouw te kaderen in een bredere, maatschappelijke context, met specifieke aandacht voor West-Vlaanderen. Vanuit deze doelstelling werd de toegankelijke publicatie ‘Boer in Beeld+’ ontwikkeld.

Brochure Boer in beeld+

Deze publicatie met recent cijfer- en beeldmateriaal, nieuwe getuigenissen, citaten en discussiethema’s vormt een overzichtelijk instrument om geïnteresseerden te informeren over de West-Vlaamse landbouw.

Bestel de brochure via info.educatie@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding