Dit proefveldbezoek kadert in de uitvoering van het demonstratieproject "Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling".

Proefveldbezoek vlinderbloemigen in beeld
Programma:
 • 12u30: Ontvangst met koffie
           ILVO-Plant, Burgemeester Van Gansberghelaan 109, Merelbeke
 • 13u00: Inleidingen
           Doel demo project en toelichting bij teeltfiches en luzerne & klaver,
           Eddy Decaesteker (Inagro)
           Regelgeving ivm vlinderbloemigen en vergroening,
           Alex De Vliegher (ILVO)
           Situering proefvelden + filmpjes van gecombineerd zaaien erwten &
           gras, Alex De Vliegher (ILVO)
 • 14u15: Vertrek met auto's naar demo percelen van ILVO,
           Alex De Vliegher (ILVO)
 • 15u15: Doorrijden naar demo percelen proefhoeve Bottelare  
           UGent/Hogent,
           Kevin Dewitte, Dieter Van Hyfte en Joos Latré (UGent, HoGent)
           Blok eiwit gewassen: erwten, veldbonen, mengteelten
           Winterzaai en voorjaarszaai
           Machine voor gecombineerde uitzaai is hier aanwezig
 • 16u30: Afsluiten met drink

 

Toelichting bij het programma:
Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) legt sinds 2015 verplichtingen vast op gebied van teeltvariatie en aanleg van ecologisch
aandachtsgebied. Dit wordt zeker voor intensieve rundveebedrijven met een simpel teeltplan van gras en maïs - één van de grootste uitdagingen. Vlinderbloemige teelten kunnen voor deze bedrijven de snelste weg zijn naar een 3de teelt en invulling van voldoende ecologisch aandachtsgebied.
Maar hoe begint u er aan? Veel van deze teelten komen al jaren niet meer voor in het teeltplan van een gespecialiseerd rundveebedrijf. Alle kennis over de teelten op een overzichtelijke wijze verzamelen, maar vooral ook praktijkervaring bundelen en doorgeven, is de essentie van het demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling”. Dit demonstratieproject is mogelijk dankzij de steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

De partners in het project zijn: Inagro, Hogent-Ugent (proefhoeve Bottelaere), ILVO Plant, PIBO campus Tongeren, de Hooibeekhoeve en PVL Bocholt. De strategische doelstelling van dit project bestaat erin zoveel mogelijk Vlaamse landbouwers via demonstratie en communicatie bewust te maken van de mogelijkheden van vlinderbloemigen. Eenmaal die vlinderbloemigen, geteeld onder de vergroeningsvoorwaarden, zijn uitgezaaid, is het zaak om ze zo goed mogelijk te laten renderen op uw bedrijf.

De bundeling en opbouw van kennis over de teelt van vlinderbloemigen op vlak van teelttechniek, bedrijfseconomische haalbaarheid en de potenties op vlak van biodiversiteit en milieu.

Deze kennis via demonstratie en sensibilisatie maximaal ontsluiten (demoplatforms en ontmoetingsmomenten op praktijkbedrijven). Uitwerken
van praktijkgerichte publicaties (technische fiches gebundeld in technische brochure) die de landbouwer in staat stelt zelfstandig de voor- en nadelen van de verschillende vlinderbloemigen voor zijn bedrijf af te wegen. Deze fiches zullen ook steeds aangevuld worden, zodat landbouwers kandidaat telers steeds de meest volledige info kunnen vinden op de websites van de organisatoren.

Via doelgerichte communicatie via vakpers, E-zines, websites, enz. de landbouwers informeren over de binnen het project gedemonstreerde
kennis, o.a. via het platform van het LandbouwCentrum Voedergewassen (LCV). Formuleren van beleidsaanbevelingen waarbij zowel de kansen als uitdagingen bij het telen van vlinderbloemigen onder vergroeningsvoorwaarden meegenomen worden, en dit zowel op teelttechnisch en bedrijfseconomisch vlak als op vlak van potentiële milieu- en biodiversiteitswinst.


bannerBAM.jpg

Praktisch:
Datum:
maandag 29 juni 2015
Begintijd:
12u30
Eindtijd:
16u30
Locatie:
ILVO-Plant, Burgemeester van Gansberghelaan 109, Merelbeke en Proefhoeve te Bottelare HoGent/UGent
Kostprijs:
Deelname is gratis, inschrijven is gewenst.
Inschrijven:
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij