Op 2 december om 19u zal een webinar plaatsvinden rond het beheersen van Fusarium oxysporum bij bladgewassen. Hier zal de laatste stand van zaken in het onderzoek rond Fol worden besproken. Onder andere het rassenonderzoek, beheersingsstrategieën (bespuitingen en stomen) en hygiënemaatregelen zullen aan bod komen.

Webinar 'Beheersen Fusarium oxysporum in bladgewassen onder glas'

Voor het volgen van de online sessie  hebben je geen speciale software of skills nodig.

Inschrijven is gewenst vóór 30 november.

Enkele dagen voor het webinar ontvang je een link voor deelname aan het event.

Voor meer informatie kan je terecht bij Sofie Venneman (0497/20 38 01; sofie.venneman@proefstation.be)


Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten