De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) kan op de kopakker van het perceel gebeuren. Tussen 1 november en 15 januari moet je deze afdekken. Je doet dit met een semipermeabele doek. Dat is een doek die geen regen doorlaat maar wel zuurstof. Zo kan de mest verder verteren zonder dat nutriënten verloren gaan.   

 
Opslag van stalmest op de akker, hoe zit dat juist?

Waar moet ik op letten?  

  • De hoeveelheid is beperkt tot de te spreiden hoeveelheid op het perceel.
  • De afstand tot de perceelsgrens en het oppervlaktewater is minimaal 10 meter.
  • Voorkom afvloei van mestsappen.
  • De afstand tot woningen van derden bedraagt minimaal 100 meter.

Hoe lang mag een hoop blijven liggen?

Een mesthoop die dierlijke mest bevat mag maximaal 2 maand zonder afdekking op het veld liggen. In de periode tussen 1 november en 15 januari is afdekken verplicht!   

Indien de hoop is afgedekt of geen dierlijke mest bevat (vb. compost) kan hij langer blijven liggen.     

Meer info kan je raadplegen op de website van VLM.  

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij