Heel wat planten en dieren leveren een belangrijke bijdrage aan land- en tuinbouw. Aandacht voor biodiversiteit (de natuur) op jouw bedrijf, zorgt voor het nodige duwtje in de rug voor verschillende soorten. Een echte win-win. Via het gratis KRATOS-advies krijg je niet alleen zicht in de wettelijke verplichtingen maar geven we je ook  verschillende tips om de (ongekende) mogelijkheden voor meer biodiversiteit op je bedrijf te bevorderen. Grijp je kans.
 

 
Het gratis KRATOS-advies brengt leven in de boerderij.
Het KRATOS-advies rond biodiverstiteit verruimt je blik     
Een landbouwer uit Alveringem getuigt: 'De woorden 'vrijwillige beheerovereenkomst' schrokken me eerlijk gezegd altijd wat af. Dankzij het KRATOS advies zag ik in dat er ook voor mijn bedrijf mogelijkheden zijn.'  

Welke randvoorwaarden en vergroeningsmaatregelen zijn verplicht op mijn bedrijf?   

Zelfs de adviseurs geven het toe, wettelijke verplichtingen zijn soms een beetje als door de bomen het bos niet meer zien. Het KRATOS advies licht daarom de belangrijkste punten op vlak van biodiversiteit uit. 'Een handige en overzichtelijke samenvatting van wat moet om in orde te zijn met de randvoorwaarden en vergroeningseisen', aldus de landbouwer. 'Dankzij het advies op maat, worden enkel de aspecten behandeld die voor mij belangrijk zijn en dat tot op perceelsniveau.'   

Sommige percelen vallen onder een speciale bescherming omwille van hun status of ligging. Het advies loodst je door de verplichtingen die daarmee gepaard gaan. Ook de regelgeving rond bufferstroken en de instandhouding of onderhoud van landschapselementen komen aan bod.   

Vergroeningsmaatregelen hebben te maken met gewasdiversificatie, behoud blijvend grasland en de aanleg van ecologisch aandachtsgebied. Het advies bespreekt wat deze verplichtingen inhouden en of je bedrijf daar aan voldoet.    

'Het is leuk om te weten wat de verschillende opties zijn en of ik de optimale keuzes maak binnen mijn bedrijfsvoering.'    

Meer is beter: agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, ... voor elk wat wils

Naast bovenstaande verplichtingen, kan je ook vrijwillig inzetten op maatregelen die de biodiversiteit ten goede komen. Meestal gaat het om overeenkomsten van 5 jaar. Misschien is mechanische onkruidbestrijding wel haalbaar op sommige percelen? Of kan een teelt van vlinderbloemigen een meerwaarde zijn voor jouw bedrijf? Afhankelijk van waar je bedrijf ligt, zijn er ook heel soortgerichte maatregelen. Denk maar aan het beschermen van soorten zoals akker- of weidevogels, het inzetten op de ontwikkeling van soortenrijke graslanden, …   

'Er zijn zoveel mogelijkheden dat er er wel iets moest tussenzitten wat ook haalbaar was op mijn bedrijf', glimlacht de landbouwer.    

Kleine beetjes maken het verschil     

'Er is leven op onze boerderij, dat is zeker. Maar dat ik met enkele heel eenvoudige maatregelen zoveel meer kan beteken voor de zwaluwen of uilen op mijn bedrijf, dat was nieuw.' Niet alleen de mogelijkheden worden opgelijst, maar je krijgt ook de contactgegevens mee bij wie je terecht kan voor premies of meer gericht advies. 

 

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!
  

STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be . Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro ? Selecteer dan 'Inagro' bij 'Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten'.      

> In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.      

STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.      

STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.      

STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.       

>> Vraag het advies meteen aan.


Heb je nog vragen over KRATOS?

Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.     

> Bekijk onze folder     

Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. • Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo     

LogobannerKRATOS.jpg

      

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | -- Algemeen --