Water is een van de belangrijkste grondstoffen op je landbouwbedrijf. Voldoende water van een goeie kwaliteit is dan ook een zorg. Binnen het gratis KRATOS-advies worden de mogelijke waterbronnen, met bijhorende kwaliteit en kostprijs, en de wettelijke verplichtingen voor de aanleg hiervan op maat van jouw bedrijf bekeken. Daarnaast wordt ook het afvalwaterbeheer onder de loep genomen, zowel op technisch als wetgevend vlak.

Het gratis KRATOS-advies boort naar water!

Het KRATOS-advies rond water is een meerwaarde voor landbouwers

Twee landbouwers die reeds gebruik maakten van het gratis KRATOS-advies over water, getuigen over de meerwaarde van het advies rond wetgeving en van een wateraudit.

 

Beter begrip rond wetgeving

"Als landbouwer is de vele wetgeving moeilijk bij te houden", vertelt een landbouwer van een gemengd bedrijf uit Zonnebeke. "Er is wetgeving rond het gebruik van water, rond afvalwater, rond puntvervuiling,… Het KRATOS-advies gaf mij aan de hand van de omgevingsvergunning en op maat van het bedrijf een mooie overzichtelijke checklist. Dit zowel over de wettelijke verplichtingen, als verbeterpunten. Indien mogelijk werd ook een voorstel tot oplossing naar voor geschoven."
 
Door de checklist kreeg ik een mooi overzicht van de wettelijke verplichtingen die op mijn bedrijf gelden en werden al enkele mogelijke oplossingen naar voor geschoven.  
Landbouwer gemengd bedrijf Zonnebeke

"Ook richting toekomstige uitbreiding werden al voorstellen en aandachtspunten geformuleerd. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor het lozen van afvalwater, wat zijn de verplichtingen rond wateropslag en waterinfiltratie, wat zijn de voorwaarden bij het gebruik van verschillende waterbronnen,… Door het Kratos-advies kan ik mijn toekomstige uitbreiding beter en gerichter gaan uitwerken."

Een wateraudit helpt keuzes maken
"Bij de aanvraag op het e-loket kan je, naast de wettelijke verplichtingen, ook kiezen voor de optie 'wateraudit' ", getuigt een varkenshouder uit Poperinge. "Dit hielp me te kiezen welke waterbron ik op mijn bedrijf zou gebruiken. Binnen de wateraudit werd de theoretische waterbehoefte van het bedrijf berekend en afgetoetst aan het effectieve waterverbruik op vandaag. Op die manier kreeg ik een mooi beeld van het waterverbruik op mijn bedrijf ten opzichte van andere bedrijven."
 
"Door de nood aan extra water werden alternatieve waterbronnen (extra hemelwater, dieptedrainage,…) bekeken. Aan de hand van een kosten-batenanalyse werd nagegaan welke waterbron het meest economisch haalbaar was voor mijn bedrijf."
 
Ik had op mijn varkensbedrijf voldoende drinkwater maar wou de financiële afweging maken tussen behandeld open put water of de investering in een alternatieve waterbron. Door de kosten-batenanalyse van beide scenario's kan ik de afweging maken voor mijn bedrijf.
Varkenshouder Poperinge

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!

STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be . Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro ? Selecteer dan 'Inagro' bij 'Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten'.

> In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.  

STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.  

STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.  

STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.    

 

>> Vraag het advies meteen aan.


Heb je nog vragen over KRATOS?

Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.  

> Bekijk onze folder.

 

 

Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. • Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo

LogobannerKRATOS.jpg

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --