De bodem is de meest geschikte productiefactor. Een goed bodembeheer is dan ook de basis voor een goede opbrengst. Het belang van de zuurtegraad, het koolstofgehalte, de teeltrotatie, bodemverdichting, erosie, ... worden binnen het gratis Kratos-advies besproken op maat van het bedrijf.

Het gratis KRATOS-advies graaft in je bodem!

Het nut van KRATOS-advies werd reeds bewezen en wordt duidelijk gewaardeerd!

Belang van een goede bodem

"Bodemvruchtbaarheid wordt de uitdaging voor de toekomst", gaf een Beernemse landbouwer, die gebruik maakte van het Kratos-advies, terecht aan. Hij vertelt: "De teeltomstandigheden zijn de afgelopen jaren sterk veranderd ten opzichte van 10-jaar terug. Enerzijds is er de steeds strenger wordende mestwetgeving, anderzijds is er de klimaatverandering die steeds vaker voor extremen zorgt. Een veerkrachtige bodem vraagt een gerichte aanpak en opvolging.
Grondanalyses helpen hierbij, de vertaling van de grondanalyse op waarnemingsniveau was zeer nuttig voor mij als landbouwer. In de eerste instantie om zicht te krijgen op de zuurtegraad (pH) en het koolstofgehalte. Zo kreeg ik tips over wanneer ik best bekalk, met welk type kalk en aan welke dosis. Ook het gebruik van de aanwezige mest werd onder de loep genomen. Door een betere kennis over de eigenschappen van de verschillende typen in combinaties met grondanalyses en de behoefte van de teelt kan ik gerichter gaan bemesten.
De inzet van groenbedekkers kwam ook aan bod, zoals wanneer ik het best voor welk type kies, en wat de voor- en nadelen van de verschillende soorten zijn. Vooral de korte termijn winst naar vrijstelling van nutriënten voor de volgteelt was zeer interessant. Hierbij werd ook het belang van de teeltrotatie richting bodemvruchtbaarheid besproken.
Naast de opbouw van organische stof kwam ook het beperken van de afbraak aan bod. Hierbij werd vooral gekeken naar de grondbewerkingen. Welke bewerking, wanneer en hoe diep en de voor- en nadelen van kerend of niet-kerend de bodem bewerken werden aangehaald."
 
Bodemverdichting
"Een goede verhouding tussen lucht en water in de bodem is zeer belangrijk. De oogst van mijn late teelten zoals prei en knolselder hebben hier een sterke negatieve impact op", vertelt een groenteteler uit Staden. Hij gaat verder: "In een verdichte bodem zal te weinig zuurstof aanwezig zijn en bijkomend zorgt deze storende laag voor een slechte infiltratie EN slechte opstijging van vocht.
Via het Kratos-advies ging ik met de adviseur van Inagro op zoek naar een gerichte aanpak, de niet-nazorg bleek hierbij cruciaal.
De verdichte laag openbreken met een diepe grondbewerking is de eerste stap en dient onder droge omstandigheden te gebeuren. Om de diepte van deze grondbewerking te bepalen, ging ik samen met de adviseur van Inagro het veld op. Het opsporen van een verdichte laag kan vlug en zeer eenvoudig, dit leerde ik al doende.
Het behouden van de gemaakte breukvlakken is een vaak vergeten tweede stap. Dat een losgemaakte bodem opnieuw kan verdichten door berijding, daar was ik van op de hoogte. Maar dat ook door waterinfiltratie de bodem opnieuw kan verdichten, dat wist ik niet. Via het Kratos-advies zag ik het belang in dat de gemaakte breukvlakken doorworteld moeten raken. Op die manier zullen er na het afsterven van deze wortels blijvende kanaaltjes ontstaan."
 
Erosie
Erosie is niet overal een probleem, maar binnen West-Vlaanderen merken we wel dat niet alleen rode of paarse, maar ook gele of oranje percelen te kampen hebben met de afspoeling van vruchtbare grond. Vooral het bedekt houden van de bodem en aangepaste bodembewerkingen kunnen deze afspoeling sterk tot volledig reduceren. Naast het behoud van vruchtbare grond is er het bijkomend voordeel, dat het behoud van kostbaar water dat in de bodem infiltreert in plaats van af te stromen.
 

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!

STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be . Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro? Selecteer dan 'Inagro' bij 'Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten'.

> In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.

STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.

STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.  

STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.    

 

>> Vraag het advies meteen aan.


Heb je nog vragen over KRATOS?

Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.  

> Bekijk onze folder

 

Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo    

LogobannerKRATOS.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | -- Algemeen --