Inagro ontving het SDG Pioneer-certificaat voor haar inspanningen om de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Daarmee behoren we tot de 21 West-Vlaamse en 88 Belgische bedrijven die hierin slaagden en dat maakt ons ongelooflijk trots!

Inagro wordt beloond voor duurzame inspanningen

Tijdens de Voka-Dag Duurzaam Ondernemen op 27 oktober 2020 mocht Inagro het SDG Pioneer-certificaat in ontvangst nemen. Dit prestigieuze certificaat wordt uitgereikt door Unitar, een instelling van de VN, die ondernemingen beloont die zich engageren om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen.

 

Tijdens de Voka-Dag ontving Inagro het SDG Pioneer-certificaat
SDG’s of Sustainable Development Goals, zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

SDGsNOV2020.png
Het Voka of het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, stimuleert bedrijven om te werken aan deze duurzame ontwikkeling binnen het Charter Duurzaam Ondernemen. Ieder jaar worden bedrijven die voldoende inspanningen leveren én dit ook kunnen aantonen, beloond met een certificaat. Zo’n certificaat behalen is niet eenvoudig. Jaarlijks moeten minimaal 10 acties uit ons actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 thema’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace). De gekozen acties en thema’s moeten bovendien raken aan onze corebusiness of -met andere woorden- van belang zijn voor Inagro.

5PsNOV2020.jpg
Inagro werkte de voorbije 3 jaar hard aan de doelstellingen binnen het Charter Duurzaam Ondernemen. We kregen telkens goede jaarbeoordelingen en dat zorgde ervoor dat we nu het UNITAR-Pioneercertifaat in ontvangst konden nemen.

Welke inspanningen deed Inagro om de SDG’s te behalen?
Samen werkten we de afgelopen jaren aan diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld circulaire economie. We investeerden in zonnepanelen en zonneboilers en in de aankoop van ergonomisch meubilair. Werknemers worden gestimuleerd om te sporten via BeweegatInagro, er gebeuren inspanningen om duidelijk te communiceren, zoals tijdens het maandelijks infomoment en de 5S-methode wordt aangewend om onze werkplekken schoner en functioneler te organiseren.
Ook binnen onze projecten gebeuren heel wat duurzame inspanningen, zoals de aanleg van een keverbank en de kweek van eendekroos. Het vermijden van verontreiniging van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen binnen het project Water Protect, is een ander mooi voorbeeld.
De energievoorziening bij de dakserre Agrotopia, waarbij we restwarmte uit de afvalverbrandingsinstallatie van MIROM en warmtekrachtkoppeling REO zullen gebruiken en onze onderzoeken rond smartfarming via scans en dronebeelden, zijn niet alleen technische staaltjes, maar scoren daarnaast op vlak van duurzaamheid heel hoog.
Ook op het vlak van sociale duurzaamheid spannen we ons in. We steunen met z’n allen de goede doelen 't Hope en Het Hoefspoor binnen het kader van De Warmste Week.  En door de opgerichte samenwerking met De Graancirkel wordt voedselverlies maximaal tegengegaan.  
Zelfs onze policy voor thuiswerk, van levensbelang in dit Covid-tijdperk, is ontstaan binnen het Charter Duurzaam Ondernemen.

Van Pioneer naar Champion?
Uiteraard blijven we met Inagro streven om verder zo duurzaam mogelijk te ondernemen. We behaalden nu het Unitar SDG-Pioneer certificaat, maar de ambities stoppen hier niet. Het zou heel fijn zijn om ook het Unitar SDG-Champion certificaat binnen te rijven.
Een eerste stap is om binnen de twee jaar opnieuw laureaat te worden binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.  Als we er daarna in slagen om een pilootproject of engagement rond transitie -idealiter met betrekking tot circulaire economie- tot een goed einde brengen, maken we kans op het Unitar SDG-Champion certificaat. Daar durven we nu al een beetje van dromen …

Certificate_of_completionSDGs.png


Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --