De weerstand tegen trips wordt bij prei doorslaggevend bij de rassenkeuze. Dit jaar was het beheersen van trips immers opnieuw de grootste uitdaging. In onze rassenproef vroege herfstprei vergeleken we vijftien rassen. De referentie Poulton (Nunhems) scoorde door trips minder goed. Oslo (Enza) en enigszins ook Nunton (Nunhems) zijn sterker tegen trips. Maar naar trips zijn vooral Darter (Bejo) en ook Defender (Bejo) dé revelaties van 2020. Likestar (Seminis) is weliswaar sterk tegen trips, maar dit ras is te gevoelig voor overrijpheid.

Rassenproef prei vroege herfst 2020

Nieuwigheden  

Vooral Darter lijkt zeer beloftevol. Dit ras is donker van kleur, productief, vlot pelbaar, goed houdbaar én zeer sterk tegen trips, wel net iets langer van schacht. Defender (Bejo) is bleker en een korter type, ook sterk tegen trips. LE-EA31 (Novisem) is een langer type, gevoelig voor overrijpheid, terwijl LE-EA21 (Novisem), vooral door de lagere productie, toch minder goed scoort. TZ 4218 (Tozer) is eerder een industrietype.

 

Tijdig oogsten of later planten!

Krypton (Nunhems) blijft het groeikrachtigste ras en gaf de hoogste opbrengst, maar moet tijdig worden geoogst om niet in te boeten op kwaliteit en houdbaarheid! Zijn grote vatbaarheid voor trips wordt een probleem.

 

Zeer veel tripsschade

Deze vroege herfstprei had veel last van de hoge tripsdruk. De bestrijding was moeilijk en bestond uit vijf behandelingen. Hoewel er nochtans vrij intensief werd beregend tijdens de groei (200 mm in 10 beurten), was er toch veel tripsschade. Gemiddeld werd slechts 40,3% prei gesorteerd in de klasse Flandria. Vooral Darter en Defender en enigszins ook Oslo, Likestar en Nunton vertoonden de minste tripsschade en sorteerden duidelijk de meeste Flandria-prei. Cherokee (Enza), nochtans ook sterk tegen trips, was zwaarder aangetast. Krypton scoorde het slechtst op trips!  

tripsschade.jpg
Foto: Tripsschade wordt ook in de gangbare teelt een steeds groter wordend probleem.

Algemeen goed houdbaar

De houdbaarheid was beduidend beter dan in 2019. Alleen het overrijpe TZ 4218 (Tozer) kwam slecht uit de bewaarproef. Het nieuwe Darter scoorde het best, gevolgd door Cherokee, Nunton, Oslo, Poulton en Curling (Bejo).  

 

Geen bladziekten

Deze rassenproef werd in samenspraak met het departement Landbouw en Visserij (DLV) van de Vlaamse overheid aangelegd op een zandleembodem. De voorteelt was braak gevolgd door Japanse haver en Phacelia. Er werd geplant op 10 juni (65 cm x 9 cm). De bemesting bestond uit 240 kg/ha ammoniumnitraat en 300 kg/ha kaliumsulfaat. Er werd geoogst op 6 oktober, 17 weken na het planten. Bladziekten kwamen bij deze, tegen bladziekten normaal behandelde prei, niet voor.  


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht