Periodes van droogte en waterschaarste toonden de laatste jaren duidelijk aan dat water steeds meer een productiebeperkende factor wordt in de land- en tuinbouw. Dit geldt zowel voor vollegrondsteelten in open lucht, maar ook voor serreteelten. Het gebruik van alternatieve waterbronnen biedt misschien mogelijkheden om deze droge periodes op te vangen. Via een nieuw projectvoorstel willen we daarom het effect van deze alternatieve waterbronnen op zowel de bodem/substraat, plant en gewaskwaliteit duidelijk in kaart brengen.

Sectorbevraging: waterschaarste en gebruik van alternatieve waterbronnen?

Afgelopen zomers was het irrigeren van gewassen met ‘hemelwater’ vaak niet meer vanzelfsprekend. Bovendien staan grondwatertafels in heel wat regio’s in Vlaanderen lager dan gemiddeld en klimaatvoorspellingen duiden op nog frequentere droogteperiodes in de toekomst. Hierdoor gaan steeds meer stemmen op om het potentieel van alternatieve waterbronnen beter te benutten voor irrigatiedoeleinden, net als in Zuid-Europese landen met structurele watertekorten.

Cammelforce5nov2020.jpg

Projectvoorstel SAVE: Veilig Inzetten van Alternatieve Waterbronnen in de Groenteteelt

Daarom willen PSKW, Inagro en ILVO een projectvoorstel indienen waarbij de impact van diverse alternatieve waterbronnen wordt onderzocht. Hierbij zal zowel worden gefocust op de teelt van vruchtgroenten onder beschutting (bv. tomaat en komkommer) als op diverse vollegronds groenteteelten in open lucht (bv. bloemkool, selder, spinazie, enz.).

 

Brede sectorbevraging rond waterschaarste

Ter ondersteuning van deze projectaanvraag doen we alvast graag eens een brede sectorbevraging. Heeft u reeds te kampen met waterschaarste op uw bedrijf? Voor welke teelten? Gebruikt u reeds alternatieve waterbronnen of overweegt u dit in de toekomst te doen? Maakt u graag deel uit van dit project of wilt u graag op de hoogte gehouden worden over de projectresultaten? Vul dan zeker deze korte online bevraging in. Dit neemt max. 3 minuten tijd in beslag.

De vragenlijst is bedoeld voor zowel serretelers met vruchtgroenten als voor vollegrondstelers met diverse open lucht groenteteelten. Zelfs als je vandaag nog niet beregent met alternatieve waterbronnen, zijn jouw antwoorden zeker waardevol voor ons.

We nemen de resultaten mee bij de verdere uitwerking van het projectvoorstel.

 

Meer info

Voor meer informatie, contacteer Simon Craeye (serreteelten) via simon.craeye@inagro.be (051 27 33 01) of Tim De Cuypere (vollegrondsgroenten in open lucht) via tim.de.cuypere@inagro.be (051 27 32 87)

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | Groenten Open Lucht | Water