Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert drie gratis lunch-webinars (tussen 12:00 en 12:45) op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers.

VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Programma

Webinar 1 (23/11/2020): Vlaamse mestverwerking in kader van MAP6

  • Operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen (VCM)
  • Impact van MAP6 op mestverwerking, incl. verplichting debietmeters (VLM Mestbank)

 

Webinar 2 (24/11/2020): Transitie naar circulaire economie, met specifieke focus op nutriëntenrecuperatie

  • Nutricycle Vlaanderen; Werkgroep ‘Nutriëntenrecuperatie uit mest’ (VCM)
  • Interreg NL-VL project NITROMAN (Inagro)
  • H2020 project SYSTEMIC: Groene Mineralen Centrale met fosfaatrecuperatie (WUR)

 

Webinar 3 (25/11/2020): Transitie naar circulaire economie, met specifieke focus op waterrecuperatie

  • Werkgroep ‘Waterrecuperatie binnen de mestverwerking’ (VCM)
  • Nutricycle Vlaanderen: Werkgroep ‘Afvalwater’ (Watercircle)
  • Virtueel bedrijfsbezoek aan installaties uit Proeftuinen Droogte-project ‘Van mest naar irrigatiewater’ (DLV)

 

Schrijf je in!
Stuur een mail naar info@vcm-mestverwerking.be indien je wenst deel te nemen. Je ontvangt enkele dagen voor de start van de webinar-reeks een link voor deelname aan het online event.

 

Nitroman en Nutricycle Vlaanderen: wat mag ik daaronder verstaan?

Nitroman

Nutriëntenrecuperatie uit mest biedt kansen als structurele oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk van de mestoverschotten. Het Interreg VlaNed-project Nitroman probeert de nutriëntenkringlopen zo lokaal mogelijk te sluiten. Dit doet het project door zich te richten op het bewerken van de mest en het herwinnen en gebruiken van de nutriënten (hoofdzakelijk stikstof) uit de dunne fractie van varkens- en runderdrijfmest of digestaat.

We werken met twee marktrijpe technieken, namelijk de strippen-wassentechnologie en de membraanfiltratie, waarbij we ook de napolijsting van het effluent (via rietvelden of membraantechnologie) in detail bekijken. De werking van de producten (ammoniumzouten en mineralenconcentraten) in het veld zullen we ook demonstreren in vier veldproeven.

20203010ThumbnailNitroman.jpg

Nutricycle Vlaanderen

NUTRICYCLE VLAANDEREN, het nieuwe Vlaamse nutriëntenplatform, heeft tot doel alle bestaande Vlaamse initiatieven rond nutriëntenrecuperatie te ondersteunen en te connecteren, onder meer door informatiedoorstroming en samenwerking tussen projecten te faciliteren. Het heeft ook de rol van een eerstelijnsfunctie, waarbij advies gegeven kan worden aan initiatiefnemers. In de schoot van het platform werden een aantal inhoudelijke werkgroepen opgericht die werken rond concrete acties en maatregelen om de omslag naar nutriëntenrecuperatie te faciliteren en te realiseren. Twee van deze werkgroepen, namelijk ‘Nutriëntrecuperatie uit mest’ en ‘Nutriëntrecuperatie uit (afval)water’ zullen voorgesteld worden op de webinarreeks.

20203010Nutricycle.jpeg
Meer info

> Bezoek de website voor meer info over het Nitroman-project of volg het project op Facebook.

> Meer info over Nutricycle Vlaanderen vind je terug op deze website.

 


Vragen?

Voor meer vragen of informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:  

 


Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

20201030Nitroman_Logobanner2.png
2021030_N2C.png

Nutricycle Vlaanderen wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

20203010_vlaanderen.png