Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan vorig jaar. Op vandaag bedraagt het gemiddelde nitraatresidu 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019.

Nitraatresidu 2020: huidige stand van zaken

In de onderstaande grafieken worden de geanalyseerde stalen onderverdeeld in vijf categorieën van gemeten nitraatstikstof in kg/ha. Bieten, grasland en wintergranen scoren vrij goed, met het leeuwendeel van de geanalyseerde stalen in de laagste nitraatresiduklasse van 0-70 kg N / ha.

Ook maïs doet het in 2020 duidelijk beter dan in 2019. Meer dan 40% van de stalen haalt een nitraatresidu dat kleiner of gelijk is aan 70 kg N/ha. Vorig jaar was dit maar 30%.

Aardappelen blijven een moeilijke teelt om een goed nitraatresidu te halen. Maar ook hier zien we een duidelijk dalende trend. Zo zat dit jaar 30% van de geanalyseerde stalen lager of gelijk aan 90 kg N/ha, dit ten opzichte van 20% vorig jaar. Het gemiddelde nitraatresidu in aardappelen lag halfweg de campagne 35 kg N/ha lager dan in 2019. Dit is duidelijk zichtbaar in de sterke daling van het aantal stalen dat in de categorie groter dan 180 kg N/ha zit.


 

20201028_nitraatresidu_halfweg_klasses.png


 

20191028_nitraatresidu_halfweg_klasses.png