Om onze gewassen nauwkeurig te kunnen bemesten tijdens het groeiseizoen, zijn er een aantal basisregels die we indachtig moeten houden bij het gebruik van kunstmest. Hiervoor werden enkele filmpjes ontwikkeld die je in staat moeten stellen om het komende bemestingsseizoen succesvol aan te vatten. Tijdens de wintermaanden kunnen jullie zich al goed voorbereiden en de aanbevelingen over het onderhoud van de kunstmeststrooier toepassen.

Optimaal kunstmest bemesten: daar kan je tijdens de winter mee starten met behulp van nieuwe instructiefilmpjes.

Afstellen kunstmeststrooier
Al tijdens de winter kan je de nodige voorbereidingen treffen en nagaan of je toestel proper is en of er geen versleten onderdelen zijn. In het filmpje 'Afstellen en instellen van de kunstmeststrooier' krijg je enkele aanbevelingen. Het instructiefilmpje helpt je verder op weg om de kunstmeststrooier perfect aan de tractor hangen en je krijgt enkele tips en correcte afstellingen mee om correct te kunnen strooien. De keuze van aftakastoerental, de hoek en hoogte van de strooier …: het zijn allemaal instellingen die leiden tot een al dan niet correct strooibeeld.

Afstelleneninstellenvandekunstmeststrooier.png

Kwaliteitsvol bemesten
Een geslaagde maaltijd is maar zo goed al de kwaliteit van de ingrediënten. En dit is net hetzelfde voor onze gewassen. Als we ze bedienen met kunstmeststoffen van goede kwaliteit, dan streven we ook naar een goede en egale gewasopbrengst. Kunstmeststoffen van lagere kwaliteit kunnen leiden tot een afwijkend strooibeeld, waardoor sommige planten overbemest en andere onderbemest worden. Ook de omstandigheden waarin bemest wordt, zijn van groot belang. Een windkracht boven de 3 Beaufort bijvoorbeeld is nefast voor een homogeen strooibeeld. Hoe je deze en andere kwaliteitsparameters kan nagaan, ontdek je in het filmpje 'Kwaliteitsvol en nauwkeurig bemesten'.

Kwaliteitsvolennauwkeurigbemesten.png

Bemesten is geen randgebeuren
Om geen invloed van meststoffen naar aanpalende percelen of waterlopen te hebben, zijn de meeste kunstmeststrooiers uitgerust met systemen om kant-op of kant-af te strooien. Wat het verschil is tussen beide technieken en wanneer deze toe te passen, wordt visueel duidelijk gemaakt in het filmpje 'Bemesten is geen randgebeuren'. Een gouden regel: gebruik je kantstrooisysteem en geef de voorkeur aan kant-af strooien.

Bemestenisgeenrandgebeuren.png

Perceelsranden beheren
Langs waterlopen is er een onbemeste en deels onbewerkte perceelsstrook. Om deze deskundig te onderhouden, geven we je graag enkele tips mee in het instructiefilmpje 'Onderhoud perceelsranden'.

Onderhoudperceelsranden.png


Met steun van het Vlaams demonstratieproject “Bemesten is geen randgebeuren!”
201911logo_vo_elfpo_0.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting